ZSS Żary

SZKOLNY KLUB UNICEF - KĄCIK UNICEF

 

2015unicef1_min

W marcu 2015 r. naszą szkołę spotkało wielkie wyróżnienie. Została ona przyjęta do grona członków Klubu Szkół UNICEF. Jest to duży zaszczyt, ale i obowiązek. W związku z tym w naszej szkole powstał Szkolny Klub Szkól UNICEF, którego celem jest:

 • przybliżenie uczniom sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
 • zaangażowanie uczniów we współpracę z UNICEF w ramach międzynarodowych akcji i projektów,
 • propagowanie idei tolerancji międzykulturowej, międzynarodowej, otwartości na inne kultury,
 • zbieranie środków na ratowanie życia dzieci z różnych części świata,
 • poznawanie kultury i obyczajów rówieśników w innych krajach,
 • budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości międzynarodowej.
 • Koordynator Klubu – Anna Bujalska

  Informacje dotyczące działalności Szkolnego Klubu Szkół UNICEF:

 • W szkole na parterze w formie gazetki został stworzony kącik UNICEF, w którym zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej działalności w Klubie Szkół UNICEF oraz materiały przesyłane z UNICEF do naszej szkoły w pakietach. Nasza szkoła, aby aktywnie uczestniczyć w Klubie, powinna wziąć udział w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Informacje o planowanych akcjach są przesyłane na początku każdego semestru.
 • W kwietniu 2015r. nasza szkoła wzięła udział w akcji UNICEF ,,Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie”- koordynator: p. Anna Bujalska. Dzięki przeprowadzonej w szkole akcji uczniowie dowiedzieli się jaką działalność prowadzi UNICEF. Wykonano także gazetkę przybliżającą dzieciom i młodzieży problematykę z tym związaną.
 • W czerwcu 2015r. szkoła zgłosiła się do Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej UNICEF ,,Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły” koordynator: p. Anna Bujalska. Akcja została przeprowadzona w dniu 9 czerwca 2015r. Uczniowie klasy I-III PdP przygotowali racuchy z jabłkami, które zostały sprzedane wśród uczniów, pracowników szkoły i rodziców. Zebrane pieniądze w kwocie 60zł zostały wpłacone na konto UNICEF oraz złożony został na stronie organizacji raport.
 • Konwencja o prawach dziecka

   

  Plakat - Konwencja o prawach dziecka