ZSS Żary

Sprawozdania z działalności

ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2016

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2016

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2016

ROK 2015

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2015

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2015

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2015

 

ROK 2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2014

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2014

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2014

 

ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2013

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2013

 

RACHUNEK WYNIKÓW STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2013