ZSS Żary

Publikacje

Édouard Séguin jako humanista. Artykuł opublikowany w Edukacji Humanistycznej; Roczniku naukowo – dydaktycznym, Zielona Góra 2011.: Tomasz Fetzki

SPRAWOZDANIE Z CYLKU WARSZTATÓW Z ZAKRESU AAC PT. „ GESTEM-OBRAZEM-SŁOWEM” – spotkanie drugie: Iwona Zając

SPRAWOZDANIE Z CYLKU WARSZTATÓW Z ZAKRESU AAC PT. „ GESTEM-OBRAZEM-SŁOWEM” – spotkanie pierwsze: Iwona Zając

Osobowość pedagoga (nie tylko) specjalnego w ujęciu Marii Grzegorzewskiej – wzór ciągle aktualny: Maria Kurcewicz

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Diagnoza jako podstawa udanej terapii: Tomasz Fetzki

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Janusz Korczak - radykalny ideał wychowawcy: Danuta Masiuk

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Michał Wawrzynowski - zapomniany współpracownik Marii Grzegorzewskiej, współtwórca metody ośrodków pracy: Magdalena Małecka

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Zasadność i specyfika kształcenia osób z deficytami rozwojowymi w ujęciu Marii Grzegorzewskiej i w kontekście wyzwań współczesności: Katarzyna Onuchowska

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Maria Grzegorzewska – prekursorka wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka: Alicja Sworacka

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Kreatywne metody pracy - wkład pedagogiki specjalnej w rozwój pedagogiki ogólnej: Aneta Wojciechowska

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Maria Grzegorzewska i Helena Radlińska – wzór współpracy ponadinstytucjonalnej dla współczesnej pedagogiki: Agnieszka Bartkowiak, Marlena Rabiega

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Communauté de l’Arche – prekursor i wzór hostelu dla dorosłych upośledzonych umysłowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji (z doświadczeń wolontariusza): Tomasz Fetzki

Rozszerzona wersja referatu wygłoszonego podczas Spotkania Inicjatywnego "Hostel jako wsparcie grupowe w usamodzielnieniu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integracji z lokalną społecznością" zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy, opublikowana jako artykuł w: Łużyckie Zeszyty Naukowe, 2008, nr 4

Żary, 12.12.2008

Maria Grzegorzewska – prekursorka alternatywnych form komunikacjiautor: Iwona Zając

Referat wygłoszony podczas konferencji "Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych" zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych we współpracy z Łużycką Wyższą Szkoła Humanistyczną w Żarach.

Żary, 17 czerwca 2010

Ergonomia w szkolnictwie specjalnym – od É douarda Séguina do Weroniki Sherborneautor: Tomasz Fetzki

Referat wygłoszony podczas konferencji Ergonomia w edukacji – edukacja w ergonomii, zorganizowanej przez Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach;

Żary, 14-15.05.2008, opublikowany jako artykuł w: J. Janiga, D. Frejman (red.), Ergonomia w edukacji, Żary 2010.

Ojciec osoby niepełnosprawnej – misja specjalnaautor: Tomasz Fetzki

Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie, zorganizowanej przez Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Ciążeń 9-11 września 2007,

opublikowany jako artykuł w: E. Głowacka – Sobiech, J. Gulczyńska (red.), Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, Poznań 2010, Tom II (Wiek XX).

Źródła koncepcji pedagogicznych Édouarda Séguinaautor: Tomasz Fetzki

Referat wygłoszony podczas konferencji Opieka – Wychowanie – Resocjalizacja; Tradycja i problemy współczesne, zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Ustka 05 – 06.10.2009, opublikowany jako artykuł w: D. Apanel (red.), Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, Kraków 2009.