ZSS Żary

Październik 2016

XV LUBUSKI DZIEŃ TRENINGU PROGRAMU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ

POLA NADZIEI

PASOWANIE NA PIERWSZAKA

BIBLIIOTEKA MIEJSKA ŻARY - WYSTAWA - SZTUKA NIE MA GRANIC

W dniu 19.10. 2016r. w Bibliotece Miejskiej w Żarach odbyło się otwarcie wystawy prac uczniów naszej szkoły pt."Sztuka nie ma granic". Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: dyrektor Biblioteki Miejskiej Beata Kłębukowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Magdalena Gruca, żarscy artyści Bolesław Strojek, Piotr Jankowiak z żoną Heleną oraz uczniowie klasy VI Katolickiej Szkoły Podstawowej w Żarach. Otwarcie wystawy uświetnił wspaniały występ uczniów naszej szkoły z łużyckim zwyczajem "Majski bom" przygotowany przez Panią Mirosławę Świerk i Pana Tomasza Fetzkiego. Wrażeniom nie było końca.

WEISSWASSER

W dniu 18. 10. 2016 r. uczniowie klas Przysposabiających do Pracy w ramach współpracy polsko-niemieckiej byli na wycieczce w Weisswasser. Mieliśmy możliwość zapoznania się z formami pracy w tamtejszej szkole specjalnej, z wyposażeniem i pomieszczeniami. Następnie zwiedziliśmy Regionalne Centrum Kultury Łużyckiej w Schleife. Wróciliśmy pełni wrażeń i niezapomnianych chwil. Było SUPER!

Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom ze Stowarzyszenia Hilfe zur Hilfe, pani Simonie i panu Frankowi Schwarzkopf.

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W dniu 26.10.2016 w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"gościliśmy żarskiego autora książek dla dzieci -Pana Andrzeja Żubryckiego. Z zaciekawieniem słuchaliśmy, jak opowiadał nam o swoich książkach, o ukrytych w nich marzeniach i przygodach. Podczas spotkania Pan Andrzej nagrodził uczniów za ich piękne prace plastyczne a swoje książki ofiarował szkole.

Bardzo dziękujemy!

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY