ZSS Żary

Listopad

Cała Polska czyta dzieciom

W dniu 7.XI. 2011r. odbyło się kolejne już spotkanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Gościem zaproszonym była pani A. Maciuszonek – właścicielka stadniny koni „Stara Owczarnia”. Dzieci wysłuchały fragmenty książki „Konik Garbusek”. Następnie pani bardzo ciekawie opowiadała dzieciom o pracy w stadninie, koniach, ich tresurze oraz zajęciach hipoterapii.
Podsumowaniem akcji było ogłoszenie przez organizatorów konkursu plastycznego pt. ”Koń, mój przyjaciel” oraz zbiórki grosików na paszę i karmę dla koni.

PASOWANIE NA UCZNIA

Dnia 22 listopada 2011r. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość pasowania nowych uczniów naszej szkoły. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Kandydaci na uczniów zaprezentowali wspaniały występ artystyczny wywołujący aplauz publiczości.

Wszyscy nasi podopieczni pomyślnie zdali egzamin, ślubowali być dobrym uczniem. Następnie pani dyrektor Magdalena Gruca pasowała wszystkich na prawowitych uczniów a pani vice dyrektor Arleta Majda każdemu wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie nowo pasowani uczniowie otrzymali drobne upominki. Całą uroczystość wspierali harcerze naszej szkoły.

Oto uczniowie, którzy zostali pasowani :

  • Julia Arkuszewska
  • Hubert Seweryn
  • Paweł Hejmanowski
  • Adam Owsianka
  • Emila Kroczek
  • Wojciech Grzesków
  • Stanisław Feler
  • Marcin Kozyra

<ul class="event">
<li><span style="font-size: medium;"><strong><a href="#apel">Apel Wielkanocny</a></strong></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><strong><a href="#plastyka">Gminny Konkurs na Plastykę Obrzędową i Wypieki Ludowe 2012 r.</a></strong></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><strong><a href="#rece">Wojew&oacute;dzki Konkurs z zakresu techniki &bdquo;Sprawne ręce- mądra głowa&rdquo;</a></strong></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><strong><a href="#calineczka">Calineczka Koncert Filharmonii Zielonog&oacute;rskiej 27.03.2012</a></strong></span></li>
<li><span style="font-size: medium;"><strong><a href="#saperzy">SAPERZY - Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału</a></strong></span></li>
</ul>