Anonimowa skrzynka na sygnały

Anonimowa skrzynka na sygnały

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. znak sprawy: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK oraz na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm) by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami utworzyliśmy Anonimową skrzynkę na sygnały. 

Captcha