SzkołaSpecjalna Żary

Aktualności

ZAPRASZAMY

2 WRZEŚNIA 2019 R. o godzinie 9:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, po uroczystości spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

 

 

Drodzy Rodzice!!!

Zbliżają się wakacje, w trosce o bezpieczny ich przebieg warto sobie przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku:

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

 

 

Dnia 19.06.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Serdecznie zapraszamy.

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach im. Marii Grzegorzewskiej zawiadamia, że w związku z decyzją Zarządu Głównego ZNP o zawieszeniu akcji strajkowej, od poniedziałku, tj. 29.04.2019r., zajęcia lekcyjne odbywać się będą według planu.

W dniach 29.04 (poniedziałek), 30.04(wtorek), szkoła nie zapewnia śniadań i obiadów.

Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie w czasie trwania akcji strajkowej.

Magdalena Gruca

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach zawiadamia, że w związku
z informacjami przekazanymi przez Komitet Strajkowy naszej szkoły, akcja strajkowa będzie kontynuowana do momentu podjęcia decyzji przez Zarząd Główny ZNP.

W przypadku powrotu szkoły do pracy zgodnej z planem, zostanie podany odrębny komunikat na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkolnym.

Kierownik i wychowawca turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez naszą szkołę są do dyspozycji rodziców uczestników turnusu od 24 kwietnia (środa) do 26 kwietnia (piątek) w placówce.

Termin turnusu nie ulega zmianie!!!

Magdalena Gruca

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

 


UWAGA

 


KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach zawiadamia, że w związku
z informacjami przekazanymi przez Komitet Strajkowy naszej szkoły, akcja strajkowa będzie kontynuowana do odwołania.

W przypadku powrotu szkoły do pracy zgodnej z planem, zostanie podany odrębny komunikat na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkolnym.

Magdalena Gruca

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem informuję, że nasza szkoła strajkuje do odwołania.

Dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie.


KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach podtrzymuje informację
o strajku w dniu 9 kwietnia.

Serdecznie dziękuję Rodzicom naszych uczniów za wyrozumiałość.


KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem informuję, że na podstawie referendum przeprowadzonego w placówce, szkoła przystępuje do strajku od dnia 08.04.2019r.

Informacje dotyczące zakończenia strajku będą Państwu na bieżąco przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz Facebooka szkolnego.

 

 

UWAGA

Dzień 12 listopada 2018 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć. Tego dnia szkoła jest zamknięta.

 

Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2018.

Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym - należy złożyć wnioskek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

ZAPRASZAMY

NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W DNIU 22.06.2018 o godzinie 9:00


 

DRODZY RODZICE!!!

Zbliżają się wakacje, w trosce o bezpieczny ich przebieg warto sprawdzić:

 • organizatora wyjazdu na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl;
 • w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując nr rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową;
 • wiedzę dot. substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych:
 • www.ore.edu.pl (Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji)

  www.kbpn.gov.pl (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

  www.dopalaczeinfo.pl

  www.narkomania.org.pl (poradnia internetowa)

 • dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;
 • na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.

   

 • Numery alarmowe:

  WOPR – 600 100 100

  GÓRSKIE NR RATUNOWE: 985 lub 601 100 300

  Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie n terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
 • sprawdzeniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.
 • Rodzicom i uczniom życzymy bezpiecznych wakacji !!!

   

  Szanowni Państwo,

  Inormujemy, że z dniem 02 czerwca 2017 roku uległ zmianie adres e-mail Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Żarach.

  Nowy adres e-mail do szkoły to szkola@zss-zary.pl

  Przepraszamy za utrudnienia.


  Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017/2018

  Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

  Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2017.

  Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym wniosku wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

  UPRAWNIENI DO DOWOZU DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (OŚRODKA):

 • Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola.
 • Zaświadczenie ze szkoły (ośrodka) potwierdzające kontynuację nauki.
 •  

   

   

  serce1.png

   

   

  Podaruj 1% podatku

  STOWARZYSZENIE „ SERCE ZA SERCE”

  NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

  IM . M.  GRZEGORZEWSKIEJ

  W ŻARACH

   

   

  KRS    0000322913

  Bank BPH 66106000760000320001358293


  serce1.png

   

  Oferta edukacyjno-terapeutyczna Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

   

  Zespół wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach swoim doświadczeniem i pracą od wielu już lat wspomaga rozwój uczniów poprzez szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Szkoła proponuje zajęcia z zakresu:

  • terapii logopedycznej - zajmującej się prawidłowym kształtowaniem mowy;
  • terapii neurologopedycznej, a więc rehabilitacją uszkodzeń neurologicznych mózgu;
  • terapii zaburzeń mowy metodami AAC – alternatywnymi i wspomagającymi sposobami porozumiewania się dla dzieci niemówiących;
  • terapii EEG Biofeedback - działającej w oparciu o fale mózgowe;
  • terapii metodą Tomatisa - stymulacją audio-psycho-lingwistyczną;
  • terapii integracji sensorycznej – nakierowaną na stymulację zmysłów;
  • rehabilitacji ruchowej – korygującej dysfunkcje zaburzonych narządów, niwelującej wady postawy;
  • gimnastyki korekcyjnej;
  • terapii behawioralnej – przeznaczonej dla dzieci ze spektrum autyzmu;
  • terapii pedagogiczno-psychologicznej;
  • terapii taktylnej.

  W naszej szkole prowadzone są zajęcia różnymi metodami: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, M. Montessorii, stymulacji polisensorycznej, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, Knilla, Affolter, Frostig, Cepharta, dr Sally Goddard, a także masaż Shantala.

  U nas dzieci uczą się w klasach autystycznych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym), zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim), klasach przysposabiających do pracy (dzieci niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym) i w klasach I-III szkoły podstawowej (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim). Od dwóch lat prowadzona jest również wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

  Ponadto uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, Drużynie Harcerskiej, kołach: tanecznym, instrumentalnym, kulturalnym, turystycznym, plastycznym, religijnym, rekreacyjno-sportowych, matematycznym, SKS oraz informatycznym. Uczestniczą też w zajęciach na basenie i hipoterapii. A od tego roku są dziennikarzami i redagują gazetkę szkolną „Uśmiech dziecka”.

  Godnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju przeglądach teatralnych, muzycznych czy też tanecznych.

  Szkoła była i jest organizatorem wielu interesujących i prestiżowych imprez międzyszkolnych i wojewódzkich. Jednymi z nich były Festiwale Piosenki Turystycznej „Turystyczna Włóczęga”, olimpiady przedmiotowe, a także kontynuowany od kilku już lat Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Bowlingu. Coroczne bale i koncerty charytatywne oraz warsztaty dla rodziców cieszą się dużą popularnością.

  Nasza placówka zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej, świetlicę oraz pyszne posiłki w szkolnej stołówce.

  Każdego roku podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane przez wykwalifikowanych pedagogów.

  W 2010 roku byliśmy, przy współpracy z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach, organizatorami konferencji naukowej na temat: Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych.

  W latach poprzednich realizowaliśmy wiele projektów, ale najważniejszym był duży projekt Autostradą przez Łużyce. Środki unijne pozyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W szkole działa także Stowarzyszenie „Serce za serce”, które powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

  Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów przy pomocy bogatych i różnorodnych metod i form pracy, ciekawych i innowacyjnych terapii, zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz kół zainteresowań.