SzkołaSpecjalna Żary

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 18/20/21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH z dnia 5 października 2020r. zmieniające Procedurę Zapewnienia Bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID - 19

ZARZĄDZENIE Nr 3/20/21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia dziennika elektronicznego

ZARZĄDZENIE Nr 2/20/21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur związanych z realizacją nauczania u układzie hybrydowym lub zdalnym

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI (WWRD) W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH

ZARZĄDZENIE Nr 1/20/21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 dotycząca organizacji zajęć na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 - Termin składania wniosków od 27.07.2020 do 10.08.2020. Proszę o terminowe składanie dokumentów. Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym. Dokumenty niezbędne do przyznania dowozu: podanie wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

UPRAWNIENI DO DOWOZU DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (OŚRODKA):

 • Do najbliższej szkoły podstawowej – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola.
 • Zaświadczenie ze szkoły (ośrodka) potwierdzające kontynuację nauki.

 

Drodzy Państwo!

Rok szkolny 2019/2020 zakończy się w piątek 26 czerwca, tego dnia nie będzie tradycyjnego zakończenia i uroczystego wręczania świadectw i nagród.

ZAPRASZAMY po odbiór świadectw zgodnie z ustalonym indywidualnym harmonogramem zamieszczonym poniżej. Świadectwa rozda Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor Szkoły i wychowawca na dziedzińcu szkoły.

PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE.

Proszę pamiętać o wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa.

 

09:00 – klasa p. Łabudy

09:10 – klasa p. Dziewińskiej

09:20 – klasa p. Kaiser - Szmidt

09:30 – klasa p. Suszczewicz

09:40 – klasa p. Wilczak – Strytyńskiej

09:50 – klasa p. Matuszek

10:00 – klasa p. Fetzkiego

10:10 – klasa p. Markulak

10:20 – klasa p. Jans

10:30 – klasa p. Masiuk

10:40 – klasa p. Marciniszyn

10:50 – klasa p. Borys - Fizeli

11:00 – klasa p. Wojciechowskiej

11:10 – klasa p. Małeckiej

11:20 – klasa p. Góry

11:30 – klasa p. Sworackiej

11:45 – klasa p. Małkiewicz

12:00 – klasa p. Dembowiak - Michalskiej

 

Magdalena Gruca

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

 

Drodzy Państwo, proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 41/19/20 Dyrektora Szkoły, procedurą do tego zarządzenia oraz z harmonogramem konsultacji stacjonarnych i deklaracją ewentualnego uczestnictwa w nich.

Magdalena Gruca

Dyrektor Zespołó Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.

ZARZĄDZENIE Nr 41/19/20 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia PROCEDURU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii COVID-19 dotycząca konsultacji i korzystania z biblioteki szkolnej

HARMONOGRAM KONSULTACJI

DEKLARACJA

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH ORAZ PROCEDURY DO ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE Nr 40/19/20 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH z dnia 22 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia Procedur bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

PROCEDURY


INFORMACJA

Drodzy Państwo, polecam darmową książkę elektroniczną. Książka jest dla dzieci i dla tych, którzy potrzebują wytłumaczyć najmłodszym w sposób jasny, zrozumiały czym jest koronawirus i co robić by się przed nim ustrzec.

pedagog - Agnieszka Urbanowicz

MASZ TĘ MOC!

 

INFORMACJA

Drodzy Państwo, polecam materiały przygotowane przez fundację Synapsis.

Jak rozmawiać z osobami z autyzmem na temat koronawirusa? Jak przekazać informacje dotyczące tak ważnej w tym czasie higieny? Jak nie wprowadzać niepotrzebnego lęku? Fundacja dla dzieci i dorosłych z autyzmem Synapsis podpowiada, jak sobie z tym radzić. Materiały przygotowane przez Synapsis są dostosowane także do potrzeb osób komunikujących się AAC.

pedagog - Agnieszka Urbanowicz

 

PORADNIK DLA RODZICÓW OSÓB Z AUTYZMEM

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Pracownicy, Uczniowie, Rodzice.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 zarządzam zasady działania szkoły:

 • Zajęcia prowadzone są w systemie zdalnym, według obowiązującego planu lekcji;
 • Wychowawcy zbierają wszystkie materiały w jeden plik i wysyłają do publikacji na stronie internetowej szkoły w zakładce e-nauczanie;
 • Do każdego nauczyciela, terapeuty można zwrócić się z prośbą o konsultacje na adres mailowy szkola@zss-zary.pl z dopiskiem imienia i nazwiska danego nauczyciela, terapeuty;
 • Dla osób, które muszą skontaktować się z pracownikiem szkoły bezpośrednio - wejścia do budynku są ograniczone ze względów bezpieczeństwa lecz wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury a szkoła jest otwarta w godzinach od 09:00 do 13:00. W innych godzinach wszelkie sprawy można załatwiać przez Internet (szkola@zss-zary.pl) lub telefonicznie 684706497 do godziny 14.00.

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

Szanowni Państwo: Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

W związku z pojawieniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w dniu 20.03.2020 roku nastąpiła zmiana w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10.04.2020 roku.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Od 25.03.2020 na stronie internetowej naszej placówki dostępne będą materiały edukacyjne do samodzielnej pracy uczniów oraz wskazówki dla rodziców.

Adres internetowy naszej szkoły: www.zss-zary.pl/e-nauczanie

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Magdalena Gruca

 UWAGA

 

W związku z obecną sytuacją pozwolę sobie przekazać kilka uwag dla rodziców, czyli dla Państwa związanych z rehabilitacją dzieci neurologopedyczną jaką zmuszeni jesteśmy jako logopedzi i neurologopedzi poprowadzić internetowo. Niestety nie da się internetowo rehabilitować Uczniów będących pacjentami z różnymi deficytami połykania, zaburzeń w mózgu, artykulacyjnymi w obrębie twarzo- czaszki itp.

Pozwolę sobie kochani na początek opisać Państwu kilka bardzo ważnych uwag zanim zaczniemy przekazywać kilka propozycji możliwych do wykonania internetowo, co w normalnej sytuacji byłoby niemożliwe. Pierwsze nasze zajęcia które obecnie mamy poprowadzę z Państwem jako konsultacje co do terapii neurologopedycznej z uwzględnieniem tego co najważniejsze.
Każde dziecko u nas w szkole w większym lub mniejszym procencie ma deficyty zaburzeń funkcji w mózgu dlatego powinniśmy zając się kontynuacją naprawy tudzież przynajmniej poprawy funkcji w poszczególnych płatach. Tak więc w przypadkach kiedy dzieci nasze w większości mają zaburzenia złożonego lub nawet prostego rozumienia- winniśmy stymulować właśnie tę funkcję, która znajduje się w płacie skroniowym. Nasze dzieci mają właśnie zaburzone złożone rozumienie, a więc próbujmy w najbliższym czasie nawet do końca semestru- pracować w domu na rozumieniu prostym, które mamy często zachowane ale usprawniajmy rozumienie złożone- typu:
-Kochanie bardzo proszę podaj mi piłkę-uprzednio tę piłkę stawiacie na środku pokoju, następne polecenie-zanieś piłkę do kuchni, połóż na podłodze - to polecenia, które stymulują rozumienie, ale jednocześnie ćwiczą pamięć, myślenie, orientację i stosunki przestrzenne tak potrzebne naszym dzieciom.
Ćwiczenia rozumienia proszę ćwiczyć na każdym kroku

- w pokoju np. -podaj mi gazetę, jest na stole, weź pilota i daj mi. Każde pytanie nie może być wspomagane, chyba, że dziecko ma problem.

W kuchni przy posiłku -siedzicie przy stole-obiad -proszę dać zadanie- gdy rozłożone talerze i obiad na stole- mówimy podaj talerz -nakładacie np. ziemniaki i mówicie popatrz co chcesz pokazujesz kotlet i np. gołąbka -chodzi o różnorodność i możliwość wyboru, aby dziecko pokazało i nazwało jeśli jest na takim etapie.

Kolejne ćwiczenia rozumienia np. w kuchni lodówka -Prosimy-podaj mleko z lodówki -a wtedy jeśli wypowiada-pytamy Co to jest? tego typu pytania sprawdzające i stymulujące rozumienie mają ogromne znaczenie.

Proszę np. położyć na biurku kilka rzeczy długopis, klucze, zeszyt zamknięty i książkę -i prosimy-podaj długopis .... itp.
 
Te ćwiczenia rozumienia powinny być każdego dnia. Właśnie najprostsze tego typu ćwiczenia związane z codziennym życiem dziecka są najlepszymi ćwiczeniami dla naszych dzieci.

Poniżej dołączę jeszcze kilka ćwiczeń do pracy w domu.

Ważne abyście też Państwo jeśli macie możliwość zakupili dzieciom i tym, które mówią i tym, które nie mówią słuchawki-najlepiej takie, które zasłonią całe uszy -może macie w domu-oraz zamówili internetowo dwa zeszyty z płytą Zeszyt -Słucham i uczę się mówić-wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz drugi zeszyt z tej serii-Sylaby i rzeczowniki- W Internecie są dostępne pod tą nazwą to zeszyt prof. Cieszyńskiej.

UWAGA-To dobre ćwiczenie gdy w pobliżu nie ma logopedy- ponieważ tam logopeda na płycie wypowiada wykrzyknienia, sylaby i wyrazy. Dziecko mówiące niech powtarza, a niemówiące ma słuchac - Państwo jedynie pokazujecie każdą sylabę, wyraz-więc drugą parę słuchawek musielibyście mieć -jeśli macie w domu ok, jeśli nie można zamówic internetowo. Wam rodzice potrzebne są by słuchać i wiedzieć co wypowiada logopeda, aby dobrze wskazywać wszystko. Dzieci niemówiące -przy tym przetwarzaniu słuchowym świetnie stymulują mózg, przygotowują go do ekspresji mowy, a nawet gdy jej nie będzie w ciężkich przypadkach idzie świetna stymulacja funkcji słuchowych, impresji, gnozji-bo wskazujemy-gnozja-rozpoznawanie itp.

Polecam - w razie pytań zapraszam do kontaktu e-mail (szkola@zss-zary.pl) z dopiskiem Logopedia w temacie wiadomości.

Dzieci mówiące utrwalają przy tym świetnie myślenie, rozumienie, rozpoznawanie, leksje-gdy jest-tym samym stymuluje się płat czołowy, skroniowy i ciemieniowy w mózgu.

Reasumując-będą mogli Państwo wyćwiczyć w domu rozumienie, -przy prostych jak pisałam ćwiczeniach w domu-potrzebnych zresztą dzieciom do życia /80 procent dzieci w szkole nawet jeśli wydaje nam się, że rozumieją, to złożone rozumienie mają zaburzone.

Dzieci ciężko uszkodzone wystarczy, że rodzic weźmie dwie zabawki do ręki miś i auto, następnie kubek i łyzka-i uczymy prostego rozumienia. Bardzo proszę na to szczególnie zwracać uwagę- ponieważ zapomina się o rozumieniu w rehabilitacji.

Powtarzam proste rozumienie i złożone, ćwiczenia na sluchawkach, wystarczy, ze nałożymy i będziemy z zeszytu pokazywać odpowiednio do wypowiadania przez lektora wszystkiego wskazując na obraz-3 razy dziennie każde dziecko z naszej szkoły winno tak pracować w domu, kazde -to, które nie rozumie ,nie mówi również i to które jest porażone w całości tym bardziej-mózg każdego dziecka pracuje.

Ostatecznie podsumujemy -Ćwiczenia rozumienia, Ćwiczenia przetwarzania na zeszycie Słucham i uczę się mówic, oraz na tyle ile możemy poćwiczcie mamy masaże ustno-twarzowe.
Każdorazowo proszę, aby dzieci myły zęby masując język wystawiony, lub w ciężkich przypadkach my masujemy język szczoteczką okrężnymi ruchami po umyciu zębów- po prostu myjemy też język.
Jeśli zestaw ćwiczeń będzie za trudny proszę napisać wtedy odezwę się i wybierzemy najprostsze- to ćwiczenia konieczne do usprawniania narządów. Na kolejnych zajęciach przedstawię zestaw do ćwiczenia artykulatorów- dziś tylko prześle-wykaz jak możemy ustawić narząd warg, zębów, języka do wymowy- jeśli się uda choć kilka zrobić -gratuluje-niestety logopedycznie nie da się za wiele internetowo zrobić.  Najważniejsze abyście mamy obecnie ćwiczyły rozumienie wg wskazówek.

MASAŻ W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI
Masowany leży na plecach, twarz oczyszczona, włosy oddzielone od twarzy za pomocą opaski.
Do masażu twarzy używa się oliwki lub kremów tłustych poślizgowych. Masaż wykonuje się szybko, delikatnie nie rozciągając skóry podczas zabiegu.

Czoło:


Głaskanie czoła poprzez:
a. Składanie rąk na czole
b. Opuszkami palców z wykończeniem podstawą dłoni
c. Czwartymi palcami w okolicy gładzimy z odprowadzeniem do skroni

Rozcieranie czoła:
a. Między czwartym i trzecim palcem jednej ręki układa się palec drugiej ręki
b. Wsuwanie trzecich i czwartych palców obu rąk
c. Ósemki – mijanie się czwartych palców oby rąk

Wibracja na powierzchni czoła.
Oklepywanie miotełkami i wachlarzykiem.

Oczy:


Głaskanie czwartymi palcami dookoła oczu
• Zgniatanie brwi
• Szybkie szczypanie
• Rozcieranie kącików oczy czwartym palcem z przytrzymaniem drugą ręką
• Formowanie brwi
• Wklepywanie

Nos:


Głaskanie
a. Czwartymi palcami obu rąk
b. Trzecim czwartym kciukiem

Rozcieranie
a. Czwartymi palcami obu rąk
b. Trzecim czwartym kciukiem

Szczypanie nosa kciukiem i czwartym palcem
Formowanie

Policzki:
Głaskanie równoczesne dwoma rękami za pomocą trzeciego, czwartego i piątego palca okrężnie w górę palce ustawione pod kątem 45
• Rozcieranie okrężne po linii głaskania trzecim czwartym i piątym palcem
• Ugniatanie łuku żuchwy
• Ugniatanie łuku jarzmowego
• Wibracja na powierzchni policzków
• Oklepywanie miotełkami i wachlarzykiem


Zmarszczka ciągnąca się od ust do nosa
• Głaskanie czwartymi palcami w górę
• Rozcieranie okrężne czwartymi palcami w górę
• Oklepywanie miotełkami

Usta

• Głaskanie okrężne czwartym palcem jednej ręki
• Głaskanie naprzemienne czwartymi palcami obu rąk
• Rozcieranie czwartym palcem okrężnie wokół mięśnia okrężnego ust
• Szczypanie ust
• Formowanie ust
• Oklepywanie miotełkami


Podbródek
Głaskanie
a. Ruchem składania rąk
b. Opuszkami palców z wykończeniem podstawą dłoni
c. Rozcieranie podbródka, kciuk ułożony na brodzie palec drugi trzeci i czwarty na podbródku, wykonuje ruchy okrężne
d. Nagniatanie ruchem falowym łuku żuchwy w kierunku do ucha
e. Oklepywanie podbródka

Szyja

• Głaskanie opuszkami palców obu rąk w kierunku uszu
• Rozcieranie pomiędzy dwa palce trzeci i czwarty jednej ręki wkłada się palec drugiej ręki wykonuje rozcieranie okrężne
• Oklepywanie szyi miotełkami

(opracowała mgr. Z. Twardochleb na podstawie fizjoterapii U. G.)

Twardochleb Zofia- neurologoped

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA

W związku z zamknięciem szkoły i zdalnym nauczaniem informuję, że pedagog i psycholog szkolny są dostępni pod adresem e-mail: szkola@zss-zary.pl. W godzinach od 09:00 do 13:00.

Jeżeli zajdzie potrzeba, proszę o wiadomość, następnie indywidualnie będziemy decydować o ewentualnych kontaktach telefonicznych.

Z pozdrowieniami

Agnieszka Urbanowicz i Rut Brąś

  

Drodzy Rodzice w obecnej sytuacji panującej w kraju i na świecie, musimy wspólnie nauczyć się nowych sposobów na edukację. Nasi nauczyciele i terapeuci opracowali materiały dydaktyczne, karty pracy, które są dostosowane do możliwości Waszych pociech. Możecie z nich korzystać pamiętając o tym, by nie przeciążać dzieci i siebie nadmiarem bodźców. Jest to czas, który można wykorzystać na ćwiczenie samodzielności w wykonywaniu różnych zajęć domowych i higienicznych.

Dziś w mediach  króluje chaos i przesyt informacji, warto więc przede wszystkim zadbać o poczucie bezpieczeństwa u dzieci. 

To co ma ogromne znaczenie w budowaniu bezpieczeństwa i minimalizowaniu stresu to schematy, rutyna dnia i wzmacnianie poczucia kontroli.

 Te zasady mają również zastosowanie w organizacji nauki w domu:

1. Ustalmy wspólnie z dzieckiem ogólny plan dnia, w którym zawieramy czas na naukę, zabawę i regenerację.

Pamiętajmy, że nasz mózg jest przyzwyczajony do wysiłku w porannych godzinach dlatego warto ustalić czas na naukę rano, od razu po wstaniu i po śniadaniu. Warto ustalić z dzieckiem godzinę wstawania.

Dobrze jeśli dziecko od razu wykona jakąś czynność, która daje widoczny efekt i jest zależna od niego: np. pościeli łózko, przygotuje sobie ubranie, śniadanie itp.

Przed nauką najlepiej nie rozpraszać się grą na komputerze, oglądaniem seriali, itp - najlepiej zacząć od razu od nauki.

2. Wyznaczamy miejsce do nauki.

Dziecko powinno mieć swoje stałe miejsce, w którym się uczy, w którym ma dostęp do pomocy.

Przed rozpoczęciem nauki dziecko powinno zadbać o porządek na biurku i w miejscu wokół siebie. Utrzymywanie porządku nie tylko pomoże w skupieniu, ale sprzątanie samo w sobie redukuje stres, daje poczucie sprawczości i działania (tak jest ! nikt nie lubi sprzątać, ale jak już się posprząta to czuć dumę i samozadowolenie ;) )

3. Ustalamy przerwy i sposoby ich wykorzystania.

Pomiędzy zadaniami warto zrobić przerwę na ruch, posiłek albo zabawę

Dzieci w zależności od wieku w ciągu dnia mogą poświęcić czas na intensywną naukę od 2 do 4 godzin dziennie. Jednorazowy czas koncentracji dla dzieci na zadaniu to od 20 do 30 minut. 

Dobrze jest pozwolić dziecku na korzystanie z przerw wtedy kiedy tego potrzebuje.

W domu typowy szkolny rozkład po prostu nie zda egzaminu ;)

Pozwólmy dziecku na odrobinę rozproszenia. Nie wymagajmy całkowitego skupienia w danym czasie. Dzieci w szkole mają możliwość korzystania z dobrych „rozpraszaczy” - czyli, takich które nie dekoncentrują całkowicie np: odwracanie się, patrzenie w okno, rozmowy z kolegami, rysowanie po zeszycie. Złe rozpraszacze to gry i TV.

Przerwy można wykorzystać na posiłki, ruch czy czynności domowe, które nie wymagają dużo czasu, np. wyrzucenie śmieci, wyjście z psem, nawet odniesienie kubka – w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Lista zadań.

Listę zadań można wykonać wspólnie z dzieckiem, tak żeby miała ciekawą formę graficzną i była jasna i przejrzysta.

Lista zadań na dany dzień może trochę spełniać rolę planu lekcji. Uporządkuje ona działania dziecka w wyznaczonym na naukę czasie. Dziecko będzie wiedziało co ma zrobić w danym dniu, jeśli czegoś nie zrobi będzie wiedziało co mu zostało na następny dzień. 

5. Dostrzegaj osiągnięcia dziecka nawet te małe. Nie oceniaj i przesadnie nie krytykuj dziecka, tym bardziej w obecności innych.

6. Doceniaj samodzielność i pracę dziecka – włożony w nią wysiłek.

7. Pomagaj ale nie wyręczaj.

8. Wzbudzaj w dziecku zainteresowania.

9. Wyrażaj się pozytywnie na temat szkoły i nauczycieli – to daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i spójności otaczającego ich świata.

Nauka w domu jest wyzwaniem zarówno dla Państwa jak i Waszych dzieci - we wszystkim najważniejszy jest umiar i wzajemne wsparcie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

psycholog  Rut Brąś

  

 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół w całej Polsce zamieszczam KOMUNIKAT SATAROSTY ŻARSKIEGO

Starosta Żarski informuję, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W najbliższy czwartek i piątek (t.j.12-13 marca) szkoły zapewnią opiekę dla uczniów, ale nie będzie w nich lekcji.

Działania te wynikają z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną ( 696-076-892) lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego (68-329-64-78).

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Magdalena Gruca

  

 

ZAPRASZAMY

2 WRZEŚNIA 2019 R. o godzinie 9:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, po uroczystości spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

 

 

Drodzy Rodzice!!!

Zbliżają się wakacje, w trosce o bezpieczny ich przebieg warto sobie przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku:

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

 

 

Dnia 19.06.2019 o godzinie 9:00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Serdecznie zapraszamy.

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach im. Marii Grzegorzewskiej zawiadamia, że w związku z decyzją Zarządu Głównego ZNP o zawieszeniu akcji strajkowej, od poniedziałku, tj. 29.04.2019r., zajęcia lekcyjne odbywać się będą według planu.

W dniach 29.04 (poniedziałek), 30.04(wtorek), szkoła nie zapewnia śniadań i obiadów.

Dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie w czasie trwania akcji strajkowej.

Magdalena Gruca

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach zawiadamia, że w związku
z informacjami przekazanymi przez Komitet Strajkowy naszej szkoły, akcja strajkowa będzie kontynuowana do momentu podjęcia decyzji przez Zarząd Główny ZNP.

W przypadku powrotu szkoły do pracy zgodnej z planem, zostanie podany odrębny komunikat na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkolnym.

Kierownik i wychowawca turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez naszą szkołę są do dyspozycji rodziców uczestników turnusu od 24 kwietnia (środa) do 26 kwietnia (piątek) w placówce.

Termin turnusu nie ulega zmianie!!!

Magdalena Gruca

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

 


UWAGA

 


KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach zawiadamia, że w związku
z informacjami przekazanymi przez Komitet Strajkowy naszej szkoły, akcja strajkowa będzie kontynuowana do odwołania.

W przypadku powrotu szkoły do pracy zgodnej z planem, zostanie podany odrębny komunikat na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkolnym.

Magdalena Gruca

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem informuję, że nasza szkoła strajkuje do odwołania.

Dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie.


KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach podtrzymuje informację
o strajku w dniu 9 kwietnia.

Serdecznie dziękuję Rodzicom naszych uczniów za wyrozumiałość.


KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem informuję, że na podstawie referendum przeprowadzonego w placówce, szkoła przystępuje do strajku od dnia 08.04.2019r.

Informacje dotyczące zakończenia strajku będą Państwu na bieżąco przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz Facebooka szkolnego.

 

 

UWAGA

Dzień 12 listopada 2018 jest dniem ustawowo wolnym od zajęć. Tego dnia szkoła jest zamknięta.

 

Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2018.

Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym - należy złożyć wnioskek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

ZAPRASZAMY

NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W DNIU 22.06.2018 o godzinie 9:00


 

DRODZY RODZICE!!!

Zbliżają się wakacje, w trosce o bezpieczny ich przebieg warto sprawdzić:

 • organizatora wyjazdu na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl;
 • w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując nr rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową;
 • wiedzę dot. substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych:
 • www.ore.edu.pl (Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji)

  www.kbpn.gov.pl (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

  www.dopalaczeinfo.pl

  www.narkomania.org.pl (poradnia internetowa)

 • dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;
 • na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”.

   

 • Numery alarmowe:

  WOPR – 600 100 100

  GÓRSKIE NR RATUNOWE: 985 lub 601 100 300

  Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie n terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
 • sprawdzeniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.
 • Rodzicom i uczniom życzymy bezpiecznych wakacji !!!

   

  Szanowni Państwo,

  Inormujemy, że z dniem 02 czerwca 2017 roku uległ zmianie adres e-mail Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Żarach.

  Nowy adres e-mail do szkoły to szkola@zss-zary.pl

  Przepraszamy za utrudnienia.


  Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2017/2018

  Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

  Przypominamy, o możliwości składania nowych wniosków na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - Termin składania wniosków upływa 31.07.2017.

  Osoby, które chcą się starać o dowóz uczniów z miasta Żary do szkoły  proszone są o dopełnienie formalności w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Żarach lub w punkcie podawczym wniosku wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu.

  UPRAWNIENI DO DOWOZU DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (OŚRODKA):

 • Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 • Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 • Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców.

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola.
 • Zaświadczenie ze szkoły (ośrodka) potwierdzające kontynuację nauki.
 •  

   

   

  serce1.png

   

   

  Podaruj 1% podatku

  STOWARZYSZENIE „ SERCE ZA SERCE”

  NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

  IM . M.  GRZEGORZEWSKIEJ

  W ŻARACH

   

   

  KRS    0000322913

  Bank BPH 66106000760000320001358293


  serce1.png

   

  Oferta edukacyjno-terapeutyczna Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach

   

  Zespół wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach swoim doświadczeniem i pracą od wielu już lat wspomaga rozwój uczniów poprzez szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Szkoła proponuje zajęcia z zakresu:

  • terapii logopedycznej - zajmującej się prawidłowym kształtowaniem mowy;
  • terapii neurologopedycznej, a więc rehabilitacją uszkodzeń neurologicznych mózgu;
  • terapii zaburzeń mowy metodami AAC – alternatywnymi i wspomagającymi sposobami porozumiewania się dla dzieci niemówiących;
  • terapii EEG Biofeedback - działającej w oparciu o fale mózgowe;
  • terapii metodą Tomatisa - stymulacją audio-psycho-lingwistyczną;
  • terapii integracji sensorycznej – nakierowaną na stymulację zmysłów;
  • rehabilitacji ruchowej – korygującej dysfunkcje zaburzonych narządów, niwelującej wady postawy;
  • gimnastyki korekcyjnej;
  • terapii behawioralnej – przeznaczonej dla dzieci ze spektrum autyzmu;
  • terapii pedagogiczno-psychologicznej;
  • terapii taktylnej.

  W naszej szkole prowadzone są zajęcia różnymi metodami: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Ośrodków Pracy, M. Montessorii, stymulacji polisensorycznej, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, Knilla, Affolter, Frostig, Cepharta, dr Sally Goddard, a także masaż Shantala.

  U nas dzieci uczą się w klasach autystycznych, zespołach edukacyjno-terapeutycznych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym), zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim), klasach przysposabiających do pracy (dzieci niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym) i w klasach I-III szkoły podstawowej (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim). Od dwóch lat prowadzona jest również wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka.

  Ponadto uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, Drużynie Harcerskiej, kołach: tanecznym, instrumentalnym, kulturalnym, turystycznym, plastycznym, religijnym, rekreacyjno-sportowych, matematycznym, SKS oraz informatycznym. Uczestniczą też w zajęciach na basenie i hipoterapii. A od tego roku są dziennikarzami i redagują gazetkę szkolną „Uśmiech dziecka”.

  Godnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju przeglądach teatralnych, muzycznych czy też tanecznych.

  Szkoła była i jest organizatorem wielu interesujących i prestiżowych imprez międzyszkolnych i wojewódzkich. Jednymi z nich były Festiwale Piosenki Turystycznej „Turystyczna Włóczęga”, olimpiady przedmiotowe, a także kontynuowany od kilku już lat Regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Bowlingu. Coroczne bale i koncerty charytatywne oraz warsztaty dla rodziców cieszą się dużą popularnością.

  Nasza placówka zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej, świetlicę oraz pyszne posiłki w szkolnej stołówce.

  Każdego roku podopieczni wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane przez wykwalifikowanych pedagogów.

  W 2010 roku byliśmy, przy współpracy z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach, organizatorami konferencji naukowej na temat: Aktualności myśli Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych.

  W latach poprzednich realizowaliśmy wiele projektów, ale najważniejszym był duży projekt Autostradą przez Łużyce. Środki unijne pozyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W szkole działa także Stowarzyszenie „Serce za serce”, które powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców.

  Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów przy pomocy bogatych i różnorodnych metod i form pracy, ciekawych i innowacyjnych terapii, zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz kół zainteresowań.